Trygghet och skydd i lantlig miljö

- Välkommen till oss på Stafsinge HVB och Utredningshem!

 

På Stafsinge HVB tar vi emot flickor i åldrarna 14-17 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU) på uppdrag av Socialtjänsten.

Behandlingen sker i en hemlik, förutsägbar och förståelig miljö och med tydliga rutiner.

Vi har ett stort fokus på omhändertagandet och varje flickas behov och utveckling är vägledande.

Trygghet och skydd präglar också synsättet på Stafsinge och skola/praktik eller annan sysselsättning utgör 

delar av byggstenarna i behandlingsarbetet.

 

MÅLGRUPP

Vi är ett vårdföretag som erbjuder kvalificerad utredning och behandling för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykosocial- och psykiatrisk problematik. 

Syftet med verksamheten är att i största möjliga utsträckning höja  individens funktionsnivå och livskvalitet.

Läs mer »

Målgrupp

 

 

BEHANDLING

Behandlingen sker i en hemlik, förutsägbar och förståelig miljö och med tydliga rutiner.

Vi har ett stort fokus på omhändertagandet och varje flickas behov och utveckling är vägledande. 

Vi erbjuder övernattning i samband med att vårdnadshavare hälsar på.

Läs mer »

Behandling

 

 

Just nu har vi lediga platser.
Kontakta oss för mer information.


Stafsinge HVB och Utredningshem

STAFSINGE 502,
311 94 Falkenberg

Telefon: 0346-874 00
Epost: kontakt@stafsinge-hvb.se  


Vi lägger stor vikt vid arbetet
kring familj och nätverk. Vi erbjuder
samtal och stöd och ser det som en
självklarhet att familjer kan erbjudas
att hälsa på och övernatta här.